W 2018 roku Pomorski Uniwersytet Medyczny obchodzi jubileusz 70-lecia powstania uczelni. Jednocześnie 2018 jest rokiem, w którym na uczelni otwarty został nowy kierunek – FARMACJA. Z tych dwóch powodów na piętrze Biblioteki Głównej PUM powstała wystawa pt.: „Farmacja – historia stara jak świat”.

Historii tej poświęcono wiele tomów i opracowań. Przedstawienie jej w widocznej na wystawie formie wymagało dokonania subiektywnej selekcji faktów z zakresu farmacji, wybór jednych kosztem pominięcia innych. W związku z tym autorki wystawy, chcąc przybliżyć tę długą historię, zastosowały kryterium chronologicznego przedstawienia istotnych faktów i osób, które wywarły największy wpływ na rozwój farmacji – prezentując te, które, występując jako pierwsze, były inspiracją dla dalszego rozwoju tej dyscypliny.

Nasza historia zaczyna się ok. 2200 r. p.n.e. w Nippur a kończy w roku 1944, w którym do powszechnego leczenia wprowadzono pierwszy antybiotyk – penicylinę. Mając świadomość, że jest to przysłowiowa „kropla w morzu” tej obszernej dyscypliny jaką jest farmacja i jej historia, mamy jednocześnie nadzieję, że będzie to dla Państwa ciekawa wycieczka w przeszłość, która zachęci do pogłębienia wiedzy o tej fascynującej dziedzinie.

Galeria zdjęć

Zdjęcia: Anna Cymbor
Skip to content