Wypożyczalnia Biblioteki Głównej mieści się na pierwszym piętrze. Zespół wypożyczalni liczy 4 osoby: mgr Agnieszka Tupikowska (kierownik Działu Udostępniania), mgr Agata Borowska, mgr Hanna Orłowska oraz mgr Katarzyna Urbańska.

Zbiory liczą ponad 28 tys. woluminów i obejmują księgozbiór dydaktyczny, w tym: podręczniki studenckie, skrypty, atlasy, słowniki, literaturę popularnonaukową oraz księgozbiór beletrystyczny. Książki ułożone są według kolekcji: anatomia, biochemia, choroby wewnętrzne, dietetyka, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia itd. W wypożyczalni dostępny jest bezprzewodowy internet.

Wejście do wypożyczalni

W wypożyczalni jest wolny dostęp do zbiorów, który jest zabezpieczony przed wyniesieniem bez rejestracji w systemie bibliotecznym. Próby nieuprawnionego wyniesienia egzemplarzy sygnalizuje zainstalowana przed wejściem bramka. Pomieszczenie wypożyczalni jest monitorowane. W wypożyczalni można również wypożyczyć książki z magazynu biblioteki. Należy jednak złożyć na nie zamówienie drogą elektroniczną poprzez Multiwyszukiwarkę Primo.

Zdjęcia: Anna Cymbor

Z wypożyczalni bezpłatnie mogą korzystać:

  • pracownicy, doktoranci i studenci PUM
  • pracownicy szpitali klinicznych PUM
  • studenci innych uczelni na podstawie karty międzybibliotecznej wydawanej przez macierzystą uczelnię

Pozostali pracownicy resortu ochrony zdrowia z terenu województwa zachodniopomorskiego z wypożyczalni mogą korzystać po wniesieniu rocznej opłaty aktywacyjnej w wysokości określonej w cenniku.

Osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do pozostawienia wierzchnich okryć, toreb, plecaków itp. w szatni na parterze.

Szczegółowy regulamin wypożyczalni
Skip to content