Pracownia kserograficzna mieści się na pierwszym piętrze budynku Biblioteki Głównej. Urządzenia w niej dostępne obsługuje Pani Elżbieta Kondziołka. W pracowni wykonuje się odbitki ksero i skany (format PDF, jpg) z materiałów bibliotecznych, a także konserwację i drobne naprawy introligatorskie uszkodzonych zbiorów. Ponadto w bibliotece znajduje się samoobsługowa kserokopiarka (w holu na piętrze przy wypożyczalni). Zamówienia na kserokopie można składać w czytelni Biblioteki Głównej. Zlecenie powinno zawierać: imię i nazwisko zamawiającego, w przypadku czasopism – sygnaturę i tytuł oraz rok publikacji, tom / zeszyt, strony, natomiast w przypadku zamówienia na odbitkę ksero z książki – sygnaturę, autora, tytuł, strony.


Skip to content