Bibliotekarz systemowy – mgr Anna Cymbor zajmuje się administrowaniem systemem bibliotecznym Aleph, wdrażaniem nowych funkcji, przystosowaniem systemu do potrzeb pracowników i użytkowników oraz koordynowaniem prac wszystkich modułów systemu. Zajmuje się także wdrażaniem e-learningu w bibliotece, przygotowaniem internetowych instalacji na stronie www biblioteki, np. wirtualna podróż po bibliotece, instrukcje korzystania z katalogu Aleph, itp.


Skip to content