Dział Informacji Naukowej i Bibliografii mieści się na pierwszym piętrze, w centralnym punkcie biblioteki. Obejmuje stanowisko dyżurujących bibliotekarzy, pracownię komputerową, cztery pokoje pracy indywidualnej, salę seminaryjną, stanowiska do pracy własnej oraz pracownię bibliograficzną.

Pracownicy działu: mgr Renata Klimko (kierownik Działu Informacji Naukowej i Bibliografii), mgr Ewa Antosiewicz, Katarzyna Gapińska, mgr Agata Majewska, mgr Alicja Rogowska oraz mgr Tomasz Nowocień.

W dziale informacji do dyspozycji użytkowników są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Każdy komputer ma połączenie z drukarką. Po odbiór wydruków i w celu uiszczenia opłaty określonej w cenniku należy zgłaszać się do dyżurującego bibliotekarza. Na terenie działu dostępny jest bezprzewodowy internet.

Stanowisko dyżurujących bibliotekarzy
Hol
Stanowiska do pracy własnej

Ze stanowisk mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece Głównej PUM. Przeznaczone są do samodzielnego korzystania z internetu, baz danych, poczty elektronicznej. Dostęp do komputerów jest autoryzowany. W celu uzyskania hasła dostępu należy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza.

Komputery wyposażone są w pakiety Microsoft Office. Użytkownicy mają możliwość nagrywania danych na własne nośniki (np. pendrive).

Galeria zdjęć

Zdjęcia: Anna Cymbor

W sali dydaktycznej nr 16 prowadzone są zajęcia ze studentami i doktorantami PUM oraz szkolenia dla użytkowników zainteresowanych elektronicznymi źródłami informacji medycznej.

Pracownia bibliograficzna mieści się w pokoju 101. Bibliotekarze tworzą bazę danych – Bibliografię Pracowników PUM, obejmującą publikacje naukowe pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 1994 r. bibliografia opracowywana jest w systemie komputerowym EXPERTUS i dostępna bezpośrednio ze strony www biblioteki. W pracowni prowadzone są także prace z zakresu bibliometrii umożliwiające ocenę dorobku naukowego pracowników PUM na podstawie publikacji.

Galeria zdjęć

Zdjęcia: Anna Cymbor
Skip to content