Kierownik działu – dr Ewa Panter Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów mieści się na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej PUM. W strukturze działu znajdują się dwie sekcje: Sekcja Czasopism i Sekcja Książek. Pracownicy działu zajmują się gromadzeniem książek, czasopism, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych nabytych drogą zakupu, wymiany i darów. Monitorują rynek wydawniczy, współpracują z wydawcami i dostawcami literatury medycznej oraz jednostkami uczelni. Prowadzą inwentarze wszystkich zbiorów bibliotecznych.

Kierownik działu – dr Ewa Panter
mgr Agnieszka Seń-Bereszko

Zajmuje się prenumeratą czasopism i opracowaniem wpływających numerów w elektronicznym systemie bibliotecznym Aleph oraz uzupełnianiem danych o zasobach biblioteki PUM w katalogach i bazach ogólnopolskich. Pracownicy sekcji to mgr Agnieszka Seń-Bereszko i mgr Jolanta Weiss.

Zajmuje się opracowaniem formalnym i rzeczowym książek oraz innych wydawnictw zwartych we współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT, w oparciu o format MARC 21 oraz kartoteką haseł przedmiotowych MeSH. W sekcji pracują mgr Lidia Dzikowicka i mgr Katarzyna Węglarczyk.

mgr Katarzyna WęglarczykSkip to content