Dyrektor biblioteki – mgr Dagmara Budek
Zastępca dyrektora – mgr inż. Edyta Rogowska

Dyrektor biblioteki, mgr Dagmara Budek, kierując biblioteką, odpowiada za prawidłowe jej funkcjonowanie, wypełnianie zadań wynikających ze statutu, właściwe gospodarowanie majątkiem oraz racjonalne wykorzystanie środków finansowych. Ponadto reprezentuje bibliotekę, zarówno w uczelni, jak i poza nią. Dyrektor biblioteki jest jednocześnie redaktorem naczelnym “Biuletynu Informacyjnego PUM”.

Zastępca, mgr inż. Edyta Rogowska, jest odpowiedzialna za dydaktykę, administruje bazami danych będącymi w prenumeracie PUM, odpowiada za promocję biblioteki oraz jej zasobów online i jest redaktorem głównym strony www. Wykonuje też zadania powierzone przez dyrektora. Zastępuje mgr Dagmarę Budek podczas jej nieobecności.

Samodzielny referent, Iwona Jachimiak, prowadzi obsługę administracyjno-gospodarczą sekretariatu biblioteki. Czynności, które wykonuje to między innymi: odbieranie i wysyłanie korespondencji, wystawianie faktur za usługi biblioteczne, organizacja transportu materiałów bibliotecznych do klinik i zakładów PUM oraz filii, a także składanie zamówień na materiały niezbędne w bibliotece.

W sekretariacie biblioteki znajduje się Punkt Kancelaryjny PUM nr 3.

Zdjęcia: Anna Cymbor
Skip to content