Czytelnia mieści się na pierwszym piętrze budynku Biblioteki Głównej PUM. Zespół czytelni liczy 4 osoby: mgr inż. Anna Adamowicz, mgr Ewa Jarmołowicz, mgr Izabela Górczyńska, mgr Renata Pabisiak.

Z czytelni może korzystać jednocześnie ponad 130 osób. Stanowiska rozmieszczone są w sposób umożliwiający spokojną naukę. Czytelnia ma układ trzypoziomowy.

Czytelnia

W czytelni zgromadzono ponad 9 tysięcy woluminów książek oraz czasopisma z bieżącego roku w wersji drukowanej. Zbiory czytelni przeznaczone są dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków PUM, doktorantów, specjalizujących się lekarzy, pracowników naukowych uczelni oraz osób zainteresowanych literaturą medyczną i są systematycznie uzupełniane.

Cały księgozbiór jest zabezpieczony, dzięki czemu każda próba nieuprawnionego wyniesienia egzemplarza poza czytelnię jest sygnalizowana przez bramkę zainstalowaną przed wejściem. Pomieszczenia czytelni są monitorowane.

Czytelnia jest architektonicznie przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami. W czytelni można złożyć zamówienia na kserokopie i skany z czasopism i książek dostępnych w bibliotece.

Pracownicy realizują wypożyczenia międzybiblioteczne, sprowadzając poszukiwaną literaturę z innych bibliotek polskich i zagranicznych.

Galeria zdjęć

Zdjęcia: Anna Cymbor

Na terenie całej czytelni dostępny jest internet bezprzewodowy. Dostępne są również gniazda zasilające umożliwiające korzystanie z własnych urządzeń, np. laptopa, skanera, aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej.

Stanowisko dyżurujących bibliotekarzy znajduje się przy wejściu do czytelni. W razie potrzeby bibliotekarze służą pomocą każdemu użytkownikowi, podają egzemplarze zamówione przez czytelnika z magazynu.

Użytkownicy mają do dyspozycji komputer katalogowy z dostępem do internetu usytuowany przy końcu lady. Umożliwia on sprawdzenie dostępności, lokalizacji danej pozycji lub złożenie na nią zamówienia bez konieczności opuszczania czytelni. Na stanowisku można również bezpłatnie i samodzielnie skorzystać ze skanera, który tworzy pliki w formacie jpg oraz pdf. Maksymalna wielkość skanowanego dokumentu to A4.

W czytelni dostępne są modele anatomiczne: szkielety, czaszki, tors, model szczęki, mózgu, serca z bypassami, krtani, nerki, naczyń krwionośnych oraz nefronu. W nauce anatomii pomocne będą kości: miednicy (jedna z więzadłami), kręgosłupa, dłoni, stóp, żeber, łopatek oraz kończyn. Szkielet przedstawia wszystkie anatomiczne detale, szczeliny, otwory i wyrostki. Niektóre elementy mogą być demontowane. Modele czaszek składają się z trzech części: pokrywy i podstawy czaszki oraz ruchomej szczęki dolnej. Model torsu składający się z 18 części przedstawia większość najważniejszych organów. Natomiast w modelu szczęki jedna strona przedstawia prawidłowy stan uzębienia, a druga – różne patologie.

Zdjęcia: Anna Cymbor

Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

  • pozostawienia wierzchnich okryć, plecaków i toreb w szatni,
  • zachowania ciszy i porządku,
  • korzystania z czytelni w sposób niezakłócający pracy innym użytkownikom,
  • przestrzegania zakazu spożywania posiłków i napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.Skip to content