W magazynie pracują 2 osoby: Ewa Gwoździej i Mariola Szarpak. Przechowywana jest tu większość zbiorów bibliotecznych, zarówno książek, jak i czasopism.

W całym magazynie zamontowano regały jezdne, dzięki czemu uzyskano 7,5 tysiąca metrów bieżących półek.

Książki i czasopisma przewozi się wózkami.
Egzemplarze z magazynu do czytelni, wypożyczalni lub pracowni kserograficznej przesyła się windami.


Skip to content